Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kita Józef

1915-1939, poległ 2 września 1939 r.

legionista

W rozkazie nr 11 Komendanta Składnicy Tranzytowej Westerplatte z dnia 17 marca 1939 r. w rubryce "przybycia" znajdujemy nazwiska żołnierzy przeniesionych z 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach do WST. Pod pozycją 17 figuruje legionista Kita Józef.

Poległ drugiego dnia obrony pod gruzami zbombardowanej wartowni nr 5. Miejscem jego upamiętnienia jest Cmentarzyk Poległych na Westerplatte.

Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1945).