Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Korus Jan

1915-1951

legionista

Urodzony 25 sierpnia 1915 r. w Kajtanowie. Syn Pawia i matki z domu Glinków. Zawód - robotnik.

Czynną służbę wojskową odbywał w latach 1938-1939 w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Na Westerplatte przybył 5 kwietnia 1939 r. jako legionista, z funkcją wojskową trębacza. Brał udział w obronie Składnicy. Po kapitulacji wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu I A (nr jeńca 2206). 10 grudnia 1940 r. przekazany do Stalagu XXI A. Zmarł w kraju w 1951 r.