Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Loranty Leon

1915-1945

legionista

Urodzony 9 września 1915 r. w Kunowie. Syn Antoniego i matki z domu Gembora. Byt robotnikiem rolnym.

W latach odbywał 1938-1939 czynną służbę wojskową. Przybył na Westerplatte 5 kwietnia 1939 r. Pełnił wartę nocną z 31 sierpnia na l września 1939 r. W niewoli jenieckiej przebywał w Prusach Wschodnich w Stalagu I A (nr jeńca 1885). Zwolniony do miejscowości Schlossberg. Po wojnie dotarta do rodziny wiadomość o jego tragicznej śmierci. Zginął w dniu odzyskania wolności w obozie jenieckim od przypadkowej kuli.