Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Łuczyński Edward

1913-1971

kapral zawodowy

Urodzony 22 grudnia 1913 r. w Szczecnie, powiat Kielce. Syn Jana i Antoniny z domu Raduszewskich. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie robotniczo-chtopskiej. Najstarszy brat Stanisław był krawcem, brat Stefan pracował w Policji Państwowej (zginął w Katyniu), Feliks, Antoni, Jan i Mieczysław - pracowali z ojcem w Hucie Ludwików w Kielcach. Jedyna siostra Helena pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ukończył w Pierzchnicy siedmioklasową szkołę powszechną.

W latach 1932-1933 odbywał czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Do marca 1939 r. był w tymże pułku podoficerem zawodowym. Służbę na Westerplatte pełnił od 17 marca 1939 r. 27 sierpnia wyznaczony dowódcą wartowni nr 6 - koszary. W czasie obrony doznał potłuczenia głowy przez wywaloną ścianę w kabinie bojowej. Wzięty do niewoli niemieckiej, do Stalagu I A, (nr jeńca 1874). 26 maja 1941 r. przekazany do Stalagu XXI A, skąd l czerwca 1941 r., uznany przez komisję lekarską za niezdolnego do pracy, powrócił do domu. Od października 1941 r. aż do wyzwolenia był w oddziałach partyzanckich AK na Kielecczyźnie, (pseudonim "Karol"), w zgrupowaniu dowodzonym przez "Orlicza" (Tadeusz Kołodziej) w rejonie Gór Świętokrzyskich. Związek małżeński zawarł w Pierzchnicy w 1943 r. Żona Helena była członkiem organizacji kombatanckiej z tytułu okupacyjnej działalności w ruchu partyzanckim AK na Kielecczyźnie. Mieli troje dzieci: Lidia (1944) ukończyła w kraju filologię rosyjską; od 1967 r. mieszka z mężem Amerykaninem w Stanach Zjednoczonych; ukończyła college jako dekoratorka wnętrz; małżeństwo bezdzietne. Grażyna (1948) ukończyła stomatologię w Akademii Medycznej w Gdańsku, jej mąż Gerard - absolwent Politechniki Gdańskie. Jacek (1955) - ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy; wyemigrował za siostrą do Stanów Zjednczonych; jego syn Dawid (25) kończy prawo na unwiersytecie w Bostonie.

Po wyzwoleniu 22 stycznia 1945 r. Ł. wstąpił do Służby Ochrony Kolei w Kielcach. Od kwietnia 1945 r. rozpoczął pracę w PKP w Gdyni, w charakterze strażnika SOK, gdzie pracował do września 1951 r.; ostatnio na stanowisku komendanta Oddziału Lotnego w Gdańsku. Władze Komendy Okręgowej SOK dopatrzyły się w jego życiorysie tzw. "grzechów przeszłości", więc został przeniesiony na stanowisko referenta dochodzeniowego, tracąc na tym finansowo. 15 marca 1957 r. wystosował pismo w sprawie rehabilitacji moralnej. Komisja Rehabilitacyjna DOKP w Gdańsku w piśmie z 30 sierpnia 1957 r. stwierdziła, iż "...Był pokrzywdzony moralnie i materialnie w okresie do października 1956 r. i traktowanym obywatelem II kategorii. Obecnie po mianowaniu go na inspektora ochrony przeciwpożarowej] w VI gr. uposażenia uzyskał rehabilitację moralną i materialną".

W 1961 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Gdańsku uzyskał świadectwo maturalne. W 1966 r. ukończył Szkołę Oficerską Pożarnictwa w Warszawie (Nr 732/IV gr/66) i uzyskał kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa. Był przewodnikiem w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (leg. nr 0278434, wydana przez Oddział "Trójmiasto" 1959). Był członkiem Chóru Męskiego "Moniuszko" w Gdańsku (leg. B. 11/53). Uczestniczył w honorowej żałobnej asyście w uroczystości sprowadzenia z Włoch na Westerplatte urny z prochami mjra Henryka Sucharskiego. 27 sierpnia 1971 r. bezpośrednio z płyty lotniska w Gdańsku został przewieziony karetką pogotowia do szpitala. Chore serce nie wytrzymało nadmiaru wzruszeń.

Zmarł 28 sierpnia. 2 września 1971 r. został pochowany w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Srebrzysko.

13 czerwca 1998 r. nieznani sprawcy całkowicie zdewastowali nagrobek cmentarny, który 12 sierpnia 199S r., z upoważnienia Urzędu Miejskiego, Wydział Inżynierii, odrestaurował Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1945), Srebrny Krzyż Orderu VM, (1945), odznaka "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1960). Krzvż Partyzancki (1964), odznaka honorowa "Zasłużonym Ziemi Gdańskiej" (1968), odznaka "Przodujący Kolejarz" (1968).