Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Michalik Józef

1915-1987

legionista

Urodzony 18 marca 1915 r. w Czyżowicach, powiat Kazimierza Wielka. Syn chłopa małorolnego Błażeja i Rozalii z Walczaków. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej w Bejscach. Miał pięcioro rodzeństwa.

W latach 1938-1939 odbywał służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd na Westerplatte przybył 31 marca 1939 r. w stopniu legionisty jako celowniczy karabinu maszynowego. W czasie obrony walczył na placówkach "Prom" i "Tor kolejowy". Był kontuzjowany. Po kapitulacji wzięty do niewoli do Stalagu I A. W grudniu 1940 r. z powodu utraty zdrowia zwolniony do domu. Pomagając bratu w gospodarce działał równocześnie w oddziałach partyzanckich na terenie powiatu pińczowskiego. Po wojnie w 1946 r. ożenił się w Zbeltowicach. W 1985 r. otrzymał rentę inwalidy wojennego.

Miał czworo dzieci, z których troje zmarło mając kilka miesięcy. Jedyna Maria wyszła za mąż, ma córkę Barbarę i dwoje wnucząt: Dominika i Marzenę.

Zmarł 16 marca 1987 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kazimierzy Małej.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1945), Krzyż Partyzancki, Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1970), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).