Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Januszewski Alojzy

1905-1942

pracownik kontraktowy

Urodzony 22 sierpnia 1905 r. w Bydgoszczy. Syn Władysława i Anny z domu Górniak.

W Wojsku Polskim służył od 13 X 1926 do 15 11929 r. Ukończył Wieczorową Szkołę Techniki Maszynowej i Szkołę Morskich Maszynistów, zdając równocześnie egzamin dojrzałości jako technik maszynowy w stopniu starszego marynarza rezerwy. Przybył na Westerplatte w stopniu kaprala rezerwy'. Zatrudniony od 15 stycznia 1929 r. w charakterze elektromontera do obsługi stacji transformatorowej wysokiego napięcia, obsługi rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, generatorów prądu trójfazowego, silników Diesla, ładowania akumulatorów, konserwacji samoczynnie pracujących pomp wodnych, pracy sprężarki powietrznej oraz wykonywania instalacji mocy i światła.

Po kapitulacji 7 września uwięziony w kazamatach na Biskupiej Górce. Jako jeden z nielicznych nie podzielił losu pozostałej załogi. Trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Na wyjaśnienie jego dalszych losów pozwoliła penetracja zbiorów archiwalnych w Muzeum Stutthof w Sopocie. Znajduje się tam zapis o następującej treści: "...Januszewski Alojzy, technik maszynowy urodzony 22 VIII 1905 roku w Bydgoszczy, żonaty - dwoje dzieci, zamieszkały w Tczewie ul. Wiejska 8, przynależność państwowa Polak, przyznaje się do polskiej mniejszości". Tajny Urząd Policji Państwowej w Berlinie w dniu 23 V 1940 r. wydał nakaz aresztowania. (Nr IV c 2 - H.Nr. JASS) gdańszczanina, pisząc w uzasadnieniu: "...Na podstawie ustaleń państwowej policji zagraża on swoim zachowaniem istnieniu i bezpieczeństwu narodu i państwa, gdyż daje on swoim antyniemieckim nastawieniem powód do obaw, że po jego uwolnieniu będzie się nadal udzielał polskim interesom".

Kolejny dokument informuje, iż "Dostarczony na podstawie zarządzenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z dnia 23 V 1940 r. AKtz J 1755 w dniu 27 IX 1939 r. do obozu koncentracyjnego więzień prewencyjny (Polak) Alojzy Januszewski, urodzony 22

VIII 1905 r. w Bydgoszczy, zmarł w dniu 24 X 1942 r. o godzinie 22.15. Placówka przekazująca policji państwowej w Gdańsku otrzymała informację dalekopisem 26 X 1942 celem powiadomienia rodziny. Lekarz obozowy - lekarz Urzędu Stanu stwierdził jednoznacznie przyczynę zgonu - gruźlicę płuc".

Dnia 2 listopada 1942 r. Komendantura Obozu Koncentracyjnego w Stutthofie wystała do rodziny J. pismo następującej treści:

"Wasz Alojzy Januszewski urodzony 22 sierpnia 1905 r. zmarł w dniu 24 października 1942 roku na skutek gruźlicy płuc w tutejszym szpitalu. Zwłoki zostały spopielone w dniu 27 października 1942 r. w państwowym krematorium. Akt zgonu możecie państwo zażądać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stutthofie po uiszczeniu opłaty 60 fenigów. Podanie dokładnych danych personalnych zmarłego i dnia zgonu oraz wyraźnego i pełnego adresu odbiorcy przesyłki jest konieczne (wymagane)".

Odznaczenie: Brązowy Medal "Za długoletnią służbę" (1938).