Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Piróg Antoni

1915-1939, poległ 2 września 1939 r.

legionista

W imiennym wykazie wyjeżdżających na Westerplatte 23 marca 1939 r., wybranych z 2. i 3. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach -jako 17 w kolejności wymieniony jest legionista A.P. z przeznaczeniem na celowniczego ckm. W rozkazie nr 12 komendanta WST Westerplatte z 30 marca 1939 r. w rubryce "przybycia" czytamy: "...W dniu 30 marca 1939 r. przybył przeniesiony do WST na Westerplatte leg. Piróg Antoni".

Poległ w czasie bombardowania w dniu 2 września pod gruzami wartowni nr 5, w miejscu której, w 1946 r. usytuowano Cmentarzyk Poległych Obrońców.

Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1945).