Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Połeć Jan Władysław

1915-1943

legionista

Urodzony 13 września 1915 r. we wsi Parszów. Z dowodu osobistego (seria A nr 966579, wydanego l czerwca 1933 r. w Urzędzie Gminy w Wąchocku), wynika, iż: był robotnikiem wzrostu średniego, twarz miał pociągłą, włosy ciemne blond, oczy szare. Na Westerplatte przybył 31 marca 1939 r. z 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach w stopniu legionisty jako celowniczy km.

Do 1981 r. jego los był nieznany. Z Westerplatte został przewieziony do obozu jenieckiego Lager Bezeichnung M - Stammlager - VI - S Krefeid - Tichtenhein Arbeits-Kommando Nr. arb. Kdo 923, Gef. Nr I A - 2221.

Zmarł w tym obozie jesienią 1943 r.

Ostatni list, z którego zaczerpnęłam adres obozowy, napisał do "Kochanych Ojców" 15 sierpnia 1943 r.