Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Rejmer Julian

1915-1990

kapral

Urodzony 22 lutego 1915 r. w Opocznie, powiat Kielce. Syn pracownika PKP Juliana i Anny z domu Wyporkiewicz. Ukończył sześć oddziałów szkoły powszechnej i trzy kursy szkoły rzemieślniczej. (Dyplom mistrzowski nr 1302 wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach). Przed powołaniem do wojska pracował jako wędliniarz w Kielcach.

W marcu 1938 r. wcielony do 4. Pułku Piechoty w Kielcach. 27 września 1938 r. skierowany do Szkoły Podoficerskiej i 10 marca 1939 r. awansowany do stopnia starszego legionisty. Służbę na Westerplatte pełnił od 17 marca 1939 r. Walczył jako karabinowy w obronie wartowni nr 4. Po kapitulacji wzięty do niewoli, do Stalagu I A. W lipcu 1942 r. zwolniony przez lekarza obozowego powrócił na Kielecczyznę. W sierpniu 1943 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego AK, dowodzonego przez Pawła Stępnia pseudonim "Gryf". W 1944 r. brat udział w walkach z okupantem pod Antoniowem, Mniowem, Gruszką i w Lasach Snochowickich jako dowódca ckm, mając pseudonim "Ryś". Po wyzwoleniu jako żołnierz AK ukrywał się. Po ujawnieniu się oddziału "Barabasza" też się ujawnił. Zaczął pracować w Chęcinach jako kasjer. W latach 1969-1972 jako kierownik sklepu, następnie aż do emerytury (1978) w Zakładach Przemysłu Mięsnego w Kielcach. Należał do Stronnictwa Demokratycznego. Rentę inwalidy wojennego otrzymał 2 stycznia 1978 r.

Żonę Janinę poznał w 1943 r. Ślub wzdęli 26 grudnia 1945 r. Dwaj synowie: Marian ukończył Politechnikę Świętokrzyską, uzyskał dyplom inż. konstruktora i pracuje w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych; Jerzy ukończył Uniwersytet Warszawski, jest doktorem filozofii w Szwajcarii, rektor uczelni Ramtente "Zug". Wnuki: Tomek uczeń Liceum im. Żeromskiego w Kielcach, Matylda -studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Protazy -kończy szkołę podstawową. Wdowa mieszka samotnie w Kielcach.

Zmarł 18 grudnia 1990 r. na udar mózgu. Pochowany na Starym Cmentarzu w Kielcach, w Alei Zasłużonych, kwatera 9-c.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1945), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Partyzancki (1968), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski (1986), odznaka "Za zasilili dla Kielecczyzny" (1989), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).