Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Krzeszewski Jan

1895-1940

pracownik kontraktowy

Urodzony 18 października 1895 r. w Matocinie, powiat Bydgoszcz. Syn Stanisława. Zatrudniony na Westerplatte w charakterze rzemieślnika-krawca od l września 1935 r. Uczestniczył w obronie Składnicy. Po zakończeniu walk osadzony w obozie koncentracyjnym w Stuthoffie. Zgładzony przez Niemców 22 marca 1940 r. podczas krwawego piątku.

W latach 70. po nawiązaniu kontaktu z córką Krystyną Jasińską zamieszkałą w Łodzi, dziś już nieżyjącą, udało się odtworzyć los jego rodziny. Córka Krystyna urodziła się w 1925 r. w WM Gdańsku przy ul. Breitgasse 67 (dziś ul. Szeroka), w budynku, jak zapamiętała Żuraw-Kantor. W połowie lat 30. ojciec rozpoczął pracę na Westerplatte, a rodzina zamieszkała przy ul. Oliwskiej w Nowym Porcie, w miejscu tętniącym polskim życiem. Znajdowały się tam dwa budynki koszarowe, kaplica wojskowa, obok które] mieszkał ks. Marian Górecki z matką. W polskich domach mieszkały polskie rodziny kolejowe, rodziny pracowników z Westerplatte. Była tam też Szkoła Macierzy Szkolnej, którą ukończyła w 1939 r., a także siedziba polskiego harcerstwa.

W 1937 r. zmarła żona J. K.; w 1938 r. ożenił się po raz drugi. Tuż przed wybuchem wojny posłaniec z Westerplatte przekazał rodzinom polskim polecenie, by jak najszybciej opuściły Gdańsk, do których wkrótce mieli dołączyć ojcowie. Lecz tak się nie stało, Krystyna i jej siostry ojca już nie zobaczyły.

Po wojnie Jego szczątki z obozu w Stutthofie zostały przeniesione na cmentarz Zaspa w Gdańsku.

Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1945).