Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Naskręt Jan

1904-1993

plutonowy zawodowy

Urodzony 5 grudnia 1904 r. w Piotrowie w Poznańskiem. Syn rolników Jana i Julianny. Szkolę powszechną ukończył w czternastym roku życia pod zaborem pruskim w Łaszewie, w powiecie kościańskim. Przez trzy lata terminował u kowala, następnie wyjechał na Górny Śląsk. Jako samodzielny kowal pracował w firmie "Gische".

Do wojska powołany 4 października 1925 do 70. Pułku Piechoty w Pleszewie. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej służył w tym pułku jako podoficer zawodowy do 1928 r. Przeniesiony do Baonu Podchorążych Rezerwy w Śremie, na instruktora. 15 sierpnia 1929 r. został plutonowym. W zbiorach archiwalnych zachowały się zapisy dotyczące jego kwalifikacji. Oto dwa z nich:

"...Poczucie godności. Posiada charakter dość wyrobiony, koleżeński, karny. Szczery, ambitny, pracowity i chętny. Schludny. Wymowa dobra, sprytny. Uczy się łatwo i dokładnie. Dobrze się orientuje i dobre wydaje rozkazy. Samodzielny, energiczny, pewny siebie i szanowany. Posiada zimną krew. Wyszkolony w ckm...". Podpisał kpt. Spychalski - dowódca kompanii. "Poważny, taktowny. W służbie wymagający, jednak dbały o żołnierza. Fachowo dobrze wyszkolony. Zdolność instruowania duża. Dobry dowódca drużyny, pewny siebie w dowodzeniu i szybko się orientuje. Ambicje pracy bardzo duże, wymaga tylko odpowiedniego kierownictwa. Pilny i chętny do każdej pracy, silnie zabiegający nad wyróżnieniem i postawieniem swojej drużyny na pierwszym miejscu...". Podpis nieczytelny.

W czerwcu 1931 r. zawarł związek małżeński z Leokadią Każmiorowską. 13 grudnia 1938 r. w Wejherowie urodził mu się pierwszy syn Mieczysław Jan (zapis świadectwa urodzenia złożony w aktach personalnych załogi na Westerplatte, liczba rejestru 511/38).

W grudniu 1932 r. delegowany do I Baonu Morskiego w Wejherowie. 6 marca 1933 r. po ćwiczeniach wojskowych w Śmiechowie, z portu wojennego na Oksywiu transportowcem Marynarki Wojennej "Wilja" przybył na Westerplatte. Do 1936 r. pełnił funkcję drużynowego, następnie przejął obowiązki gospodarczego zaopatrzeniowca żywnościowego i kierownika kuchni żołnierskiej. Szef Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego w Gdańsku, ppłk dypl. Antoni Rosner, zatwierdził jego przyjęcie do służby wojskowej w rzeczywistym stopniu plutonowego w grupie I-ej podoficerów zawodowych z dniem l III 193S r. na przeciąg kolejnych 3 lat i 3 miesięcy, tj. do 31 V 1941 r.

W czasie obrony był dowódcą wartowni nr 3. Przebywał w niewoli jenieckiej w Stalagu l A (nr jeńca 2225). Pracował jako robotnik rolny. Od października 1942 r. zatrudniony był jako mechanik w Fabryce Maszyn Rolniczych w Gerdauen. 2 lutego 1945 nadszedł front. Szedł za linią frontu do Wejherowa, do rodziny. 15 kwietnia 1945 był na miejscu, a 15 maja podjął pracę w Powiatowym Urzędzie Repatriacyjnym jako intendent i gospodarz zaopatrzenia. W latach 1946-1957 pracował w Gminnej Spółdzielni na stanowisku głównego magazyniera artykułów spożywczych. Do 1962 r. był kadrowym w Rejonowym Związku Gminnych Spółdzielni. Od maja 1962 do marca 1970 r. pracował jako instruktor w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym.

Prowadził działalność społeczną: czterdzieści lat był ławnikiem Sądu Rejonowego w Wejherowie. Spotykał się z młodym pokoleniem Polaków w szkołach i na rocznicowych uroczystościach. Był członkiem ZSL. l kwietnia 1970 r. przeszedł na emeryturę. Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990 r.

Zmarł 6 września 1993 r.

Dwaj synowie i córka z rodzinami mieszkają i pracują w Wejherowie.

Odznaczenia: Brązowy Medal "Za długoletnią służbę" (1939), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1947), Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk (1947), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1959), Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), medal "Zasłużony Ziemi Wejherowskiej", Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).