Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zdanuczyk Stanisław

1917-1982

strzelec

Urodzony 20 lutego 1917 r. we wsi Biele, gmina Juchnowice, województwo Białystok. Syn Bronisława i Anieli z domu Tomulczak. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej.

Do czynnej służby powołany w marcu 1939 do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie. 13 sierpnia 1939 r. przybył na Westerplatte jako wyszkolony celowniczy ckm. Podczas obrony walczył w obsadzie placówki "Prom", a po jej rozbiciu w wartowni nr 1. 7 września 1939 r. wzięty do niewoli, pracował jako jeniec wojenny w majątkach niemieckich obszarników. Po wyzwoleniu od marca do sierpnia 1945 r. był wartownikiem wojskowych magazynów żywnościowych w Malborku. Wrócił do rodzinnej wsi. Ożenił się ze Stanisławą Mieczkowską i zamieszkał u brata żony. W marcu 1946 r. wyjechali na Ziemie Odzyskane do Okartowa w olsztyńskie. Znalazł pracę w Rejonie Dróg Publicznych jako terenowy dozorca. Angażował się do prac społecznych. Był radnym w gminie Orzysz, potem sołtysem i opiekunem społecznym. W 1964 r. wstąpił w szeregi PZPR. Do marca 1977 r. pracował w Centrali Rybnej. W 1980 r. od władz miasta Gdańska otrzymał samodzielne mieszkanie w Tczewie. Zmarł 22 grudnia 1982 r.

Odznaczenia: Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (1974).