Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Domoń Władysław

1917-1984

kapral nadterminowy

Urodzony 29 lipca 1917 r. w Ociesękach, powiat Kielce. Syn Jana i Jadwigi z domu Wójcik. Miał dwie siostry Katarzynę i Marię, dwóch braci Ludwika (ppłk. walczył pod Monte Cassino) i Andrzeja. Naukę z zakresu szkoły powszechnej rozpoczął w miejscu urodzenia, a zakończył w Radomiu, korzystając z pomocy materialnej mieszkającego tam starszego brata Ludwika. Od 5 września 1934 r do 28 czerwca 1937 r.-uczeń szkoły wojskowej dla małoletnich podoficerów w Nisku. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej od 30 czerwca 1937 r. został przydzielony do 2 Pułku Piechoty Legionów 2 kompanii CKM w Sandomierzu jako instruktor. Od 5 września 1938 r. do 7 marca 1939 r.-kurs dla podoficerów nadterminowych 3. Pułku Piechoty w Jarosławiu, skąd 14 marca 1939 r. jako podoficer w stopniu kaprala został oddelegowany do obrony wybrzeża na "Westerplatte" jako dowódca warty. Mianowany plutonowy 20 czerwca 1939 r. W czasie obrony "Westerplatte" 01-07.IX.1945 r. był zastępcą dowódcy wartowni nr.2 nad kanałem od strony południowej.

Po kapitulacji został wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A- Stablack koło Królewca w Prusach Wschodnich. Pracował w gospodarstwach niemieckich do maja1945r./w tym obóz karny-za próbę ucieczki z obozu jenieckiego w marcu 1944 r./ Poznał tam Lidię Masłową (urodzona 20lutego1922 r w Ulitkino - Rosja), wywiezioną (wraz z młodszą siostrą Genowefą ur. w 1937)z Rosji na roboty przymusowe, z którą po wkroczeniu Armii Czerwonej wziął ślub 12 lutego 1945 r. w Stablaku. Przyjechali razem do Kielc 8 maja 1945 r. Od 20 maja 1945 r. podjął pracę w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kielcach jako konduktor, następnie1956 - dyspozytor, a od 1965 jako starszy rewizor pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1978 r. Bezpartyjny, należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację od 1961 r. Rentę inwalidy wojennego otrzymał 21 lipca 1978 r.

Zmarł 16 listopada 1984 r., żona zmarła 28 grudnia 2005 r. Pochowani na Cmentarzu Prawosławnym w Kielcach.

W Kielcach mieszka syn Andrzej (1952)-ukończył Politechnikę Świętokrzyską, wnuczka Kamila (1982)-ukończyła Akademię Świętokrzyską i dwóch wnuków: Michał (1976)-ukończył Akademię Świętokrzyską ,Tomasz (1980)-ukończył Politechnikę Świętokrzyską .

Odznaczenia : Medal Zwycięstwa i Wolności (04.V.1949) Odznaka Grunwaldzka (20.VII.1960), Krzyż Srebrny Orderu "Virtuti Militari" (10.IX.1960), Odznaka XX-lecia PKS (07.XI.1966) Złota Honorowa Odznaka Zasłużonego Działacza ZZTD (28.IV.1974), Medal 30-lecia Polski Ludowej (22.VII.1974), Odznaka "Za zasługi dla Kielecczyzny" (16.IX.1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (9.IX.1981), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (01.VIII.1984), Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Gdańska" (22.VIII.1984), pośmiertnie -Honorowa Odznaka "Obrońca Westerplatte"(01.IX.1994).