Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Czaj Jan

1901-?

pracownik cywilny

Urodzony 23 listopada 1901 r. w Łanach Wielkich powiat Olkusz. Syn Ignacego i matki z domu Krupa.

W dniu 18 kwietnia 1939 r. zameldował się na Westerplatte i objął służbę jako pracownik radiostacji.

Z dokumentacji jeńców wojennych znajdującej się w zasobach PCK: "... Z zawodu urzędnik wojskowy, strzelec Pułku Łączności w Warszawie 7 września 1939 r. wzięty do niewoli niemieckiej z Westerplatte i przekazany do Stalagu I A (nr jeńca 2209). 18 kwietnia 1940 r. przekazany do Stalagu VI F".

Z listu J. C. napisanego z Chicago w 1966 r. (brak konkretnej daty) do Michała Gawlickiego:

"...Na Westerplatte przybyłem po Świętach Wielkanocnych 1939 r. Miałem uzupełnić załogę tamtejszej radiostacji, zadaniem której było utrzymywanie kontaktów z flotą wojenną, Toruniem i Warszawą [...] Po przybyciu byłem współlokatorem Stefana Gródeckiego, zajmowaliśmy wspólny pokoik na piętrze w koszarach, a później byłem współlokatorem Toporowicza. [...] W obozie emigracyjnym Neuss nad Renem przebywałem od listopada 1944 r. do maja 1947 r."

W ostatnim liście do Michała Gawlickiego napisanym w 1967 r. wspominał o samotnym życiu. Informował, iż wynajął nie umeblowany pokój z sypialką i zakończył pracę na poczcie.

Podany w ostatnim liście adres zwrotny pewnie jest już nieaktualny, gdyż korespondencja kierowana do Chicago pozostaje bez odpowiedzi.