Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zmitrowicz Jan

1916-?

strzelec

Urodzony 8 kwietnia 1916 r. w miejscowości Hornie, powiat Lida, województwo Nowogródek. Z zawodu szewc.

Wojskową służbę czynną odbywał w 77. Pułku Piechoty w Lidzie (1938-1939). Służbę na Westerplatte pełnił od 13 sierpnia 1939 r. Brał udział w obronie. Wzięty do niewoli i przekazany do Stalagu I A. W dniu l kwietnia 1940 r. przeniesiony do Stalagu I B, skąd 14 sierpnia 1940 r. został zwolniony do Suwałk.

W okresie powojennym wszelkie starania zmierzające do poszerzenia wiedzy o losie zaginionego nie przyniosły rezultatu.