Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Łankiewicz Antoni

ur. 1917

strzelec

Urodzony 13 kwietnia 1917 r. we wsi Buaty, kolonia w Buciłach, powiat Szczuczyn, województwo Nowogródek. Syn Adolfa i Florianny z domu Kursa. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej. Przed powołaniem do wojska pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Do odbycia czynnej służby wojskowej powołany w marcu 1939 r. do 85. Pułku Piechoty w Nowej Wilejce, skąd na Westerplatte przybył 13 marca 1939 r. W czasie obrony był w obsadzie wartowni nr l. Ranny w rękę. Wzięty do niewoli przez miesiąc przebywał w Stalagu I A, następnie skierowany do pracy cywilnej na terenie okupowanej Francji. W 1944 r. nadeszło wyzwolenie przez wojska amerykańskie. Wcielony do I Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Mączka. 24 września 1948 r. uzyskał zaświadczenie (nr 82908) o zakończeniu służby w Polskich Siłach Zbrojnych pozostających pod dowództwem brytyjskim.

Główna Komisja Likwidacyjna stwierdziła, iż "...bombardier Antoni Łankiewicz pełnił służbę w Polskich Sitach Zbrojnych do 24 IX 1946 r. jako kierowca ciężarówki. W latach 1947-1981 pracował aż do przejścia na emeryturę w londyńskiej firmie Construction Company". Jest członkiem Klubu Pszczelarzy w Londynie. Pierwszy raz po wojnie przybył do Gdańska na Zjazd Westerplatczyków w 1994 r. Żonę Barbarę Hanis, Angielkę, poznał po zakończeniu wojny. Jedyna córka Mandy (1949) ukończyła College, z zawodu komputerowy operator, mieszka i pracuje w Londynie.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż VM i stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w Ambasadzie Polskiej w Londynie (1991); Medal 1000-lecia Gdańska (1997), Odznaka Honorowa Związku Kombatantów RP i BWP (1997).