Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Michałowski Kazimierz

1916-1994

strzelec

Urodzony 4 marca 1916 r. w Łubnikach, poczta Zabłudów, powiat Białystok. Syn robotników rolnych Józefa i Rozalii. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej. Do dwudziestego pierwszego roku życia był robotnikiem w majątku ziemskim.

W latach 1938-1939 odbywał służbę wojskową w 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, skąd na Westerplatte przybył 13 sierpnia 1939 r. W czasie obrony walczył w obsadzie wartowni nr 1. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A. W 1940 r. przerzucony do obozu karnego w miejscowości Epen w Westfalii; pracował w fabryce amunicji do końca wojny. Po wkroczeniu armii amerykańskiej przebywał w obozie dla wyzwolonych jeńców wojennych. W 1946 r. powrócił do kraju. We wsi Łubniki ożenił się i gospodarzył na objętym po ojcu kawałku ziemi. Nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficerskie otrzymał w 1989 r. Rentę inwalidy wojennego w 1990 r. Rodzina mieszka w Łubnikach. Zmarł 25 stycznia 1994 r.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), złota odznaka "Zasłużony Białostocczyźnie", Srebrny Krzyż Orderu VM (1989).