Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Grudziński Bronisław

1911-1992

kapral zawodowy

Urodzony 4 lutego 1911 r. w Sławkowie, powiat Olkusz, województwo krakowskie. Syn Stanisławy i Marii. Ukończył siedem oddziałów szkoły powszechnej.

W latach 1933-1934 odbywał czynną służbę wojskową w 2. Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, w którym pozostał jako kapral zawodowy. Na Westerplatte przybył 17 marca 1939 r. W czasie obrony był dowódcą wartowni nr 2. Był kontuzjowany. Dostał się do niewoli jenieckiej, z której powrócił w 1945 r. do Stawkowa. Rozpoczął służbę wojskową w 16. Samodzielnym Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej w Katowicach. Stamtąd został przeniesiony do 3. Brygady Pancernej do Opola, skąd trafił do 6. Drezdeńskiego Pułku Czołgów we Wrocławiu. Odszedł do cywila w stopniu starszego sierżanta w 1950 r. Pracował w Fabryce Wyrobów z Drutu w Sławkowie do 1966 r. Nominację na stopień ppor. rezerwy otrzymał w 1989 r.

Zmarł nagle 4 stycznia 1992 r.

Wdowa Irena mieszka w Sławkowie. Dwaj synowie zdobyli zawody zootechnika i leśniczego.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1946), Odznaka Grunwaldzka (1946), Srebrny Krzyż Orderu VM (1960), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984).